Variations of normal // Den perfekte aldersforskel mellem søskende

Variationer af det normale handler også om børn. Antallet af børn, for at være mere specifik. For nogle er 1 barn drømmen. For mange er 2 børn målet. For andre igen er det 3, 4 eller måske endnu flere. Der er ingen regler og der er fordele og ulemper ved både en lille og stor børneflok. Og ved en lille og stor aldersforskel mellem børnene.

Måske ved du allerede, at du ønsker dig mere end et barn. Måske har du også allerede gjort dig nogle tanker om, hvor stor eller lille aldersforskel, du ønsker dig.

Det er i meget høj grad et spørgsmål om dit og jeres liv og livsstil, hvad I vælger – og naturligvis også hvad naturen vil være med til. Der er dog nogle bud på, hvad der kan være den optimale aldersforskel mellem søskende, og der er nogle biologiske overvejelser at tage med også.

Når det er sagt, så er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert.

Fakta
  • Giv kroppen tid til at komme sig efter en fødsel
  • Graviditet 6 måneder eller mere efter afsluttet amning anbefales, for at moderen kan genopbygge sine ernæringslagre
  • For lang eller kort tid mellem graviditeter øger risikoen for komplikationer
  • Legekammerater eller storebror/storesøster? Der findes ingen perfekt aldersforskel mellem søskende

Den perfekte aldersforskel mellem søskende er noget mange forældre overvejer. Forskere har forsøgt at se på den tid mellem to fødsler, som giver mindst risiko for negative hændelser. For de fleste er der langt flere faktorer, som spiller ind, når en familie skal planlægges, og der er ikke nogen egentlig facitliste.

Anbefaler 18-59 måneder mellem to fødsler

Et studie fra ”The Journal of the American Medical Association” har set på, hvad det optimale tidsrum mellem en fødsel og næste undfangelse er. Informationer fra 67 undersøgelser og afstanden mellem to fødsler blev sat i forhold til negative hændelser i og omkring graviditeten hos mor og barn. Både for lang tid mellem to graviditeter og for kort tid øger risikoen for forskellige komplikationer. Forfatterne konkluderede, at et tidsrum på mellem 18 måneder og 59 måneder – det vil sige mellem halvandet og knap 5 år – mellem en fødsel og næste undfangelse er optimal. Kortere tid end 18 måneder eller længere tid end 59 måneder, øger risikoen for negative hændelser.

Giv kroppen tid til at komme sig

Der er mange forskellige ting at forholde sig til, når du skal vurdere den optimale tid imellem to fødsler. Hvor lang tid du vil have mellem to fødsler, kan du have personlige grunde for – hvis du i det hele taget ønsker at få flere børn.

Vil du have flere børn, så kan det være en fordel at have tid af mellem to graviditeter til at både mor og barn bliver fysisk klar. Nogle gange sker der ting i livet, som gør, at du ønsker og trænger til meget tid mellem to graviditeter, mens andre ønsker at få børn meget tæt på hinanden.

Når forskerne har set på den optimale aldersforskel i undersøgelserne, har de set på, hvilke tidsrum som bl.a. giver lavere risiko for spædbarnsdød, barnedød og undervægt hos barnet. For mor kan for kort tid mellem to fødsler give øget risiko for blødning i graviditeten og for tidlig vandafgang. Simpelthen fordi en graviditet, fødsel og livet med et spædbarn er en kæmpe kraftanstrengelse for kroppen. Hvis du ammer, så anbefales det også at give kroppen 6 måneder efter endt amning til at opbygge ernæringslagre inden en ny graviditet.

Gode legekammerater eller en hjælpsom, ældre søskende?

At få børn, som er tæt på hinanden i alder, kan være udmattende i småbørnsfasen. Til gengæld bliver børn, som er tæt på hinanden i alder, ofte gode legekammerater og vil ofte være optaget af de samme ting. Men du er ikke garanteret, at de bliver gode legekammerater, selvom de er tæt aldersmæssigt. En ulempe ved at have børn, som er tæt på hinanden i alder, kan være, at de ofte vil sammenligne sig mere med hinanden. Det kan være vanskeligt at forstå, hvorfor storesøster får lov til at være oppe en time længere end lillebror. Dit første barns personlighed og aktivitetsniveau (og søvn!) er naturligvis også faktorer.

Med tre til fire års aldersforskel kan det være nemmere at give hvert barn mere individuel opmærksomhed. Et ældre barn kan måske også hjælpe mere til med de små søskende. Noget tyder på, at der er mindre søskendejalousi, når der er større aldersforskel mellem søskende. Søskende med større aldersspænd imellem sig kommer måske til at lege mindre sammen end søskende der er tættere på hinanden i alder.

Et-barns familien vokser hurtigst

Et-barns familien er den hurtigst voksende familieenhed i Vesteuropa. Undersøgelser viser, at enebørn klarer sig lige så godt som børn med søskende. Uden søskende kan det være lettere at give barnet fuld opmærksomhed, men livet som enebarn kræver, at forældrene er gode til at tage børnene med i miljøer, hvor de kan møde andre børn. For som udgangspunkt risikerer enebørn at gå glip af vigtige samspil med andre børn, socialisering og det at måtte dele ting med søskende – egenskaber, der er vigtige for at kunne begå sig i sociale sammenhænge.

Til trods for forskning, ønsker og håb, er det ikke så enkelt at bestille børn med akkurat den aldersforskel, som du ønsker, eller den som du tænker, er mest optimal. Der er ofte andre faktorer, der spiller ind, når I vælger, hvor mange børn I vil have og hvornår. Det vigtigste er at finde ud af, hvad I vil ønsker og så handle ud fra det.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Post Navigation

%d bloggers like this: